บริการ Online meeting event

สตูดิโอ ถ่ายทอดสด ด้วยอุปกรณ์ระดับมืออาชีพ ณ ห้องกิตติ ลิ่มอภิชาต
img

อุปกรณ์ถ่ายทอดสด

กล้องถ่ายวิดีโอความคมชัดระดับ 4K เครื่องผสมสัญญาณเสียงระบบดิจิทัล รองรับการประชุมทุกรูปแบบ

img

Green screen,Studio lighting,Monitor

สามารถเปลี่ยนภาพพื้นหลังให้เข้ากับงานประชุมทุกรูปแบบ พร้อมชุดไฟสตูดิโอ

img

รองรับการประชุมออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม

ติดต่อสอบถาม ศูนย์ประชุมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลักษณะห้องประชุม

ศูนย์จัดประชุมคณะแพทย์


ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์

ขนาด 538 ที่นั่ง จอฉายขนาด 300 นิ้ว ระบบแสง เสียง โสตทัศนูปกรณ์พร้อมรองรับระบบ Zoom Meeting

แผนผังห้อง


ห้องเกษม ลิ่มวงศ์/ห้องอติเรก ณ ถลาง/ห้องพันธ์ทิพย์ สงวนเชื้อ

ขนาด 162 ที่นั่ง จอฉายขนาด 200 นิ้ว ระบบแสง เสียง โสตทัศนูปกรณ์พร้อมรองรับระบบ Zoom Meeting

แผนผังห้องห้องวิจารณ์ พานิช

ขนาด 200 ที่นั่ง จอฉายขนาด 200 นิ้ว ระบบแสง เสียง โสตทัศนูปกรณ์พร้อมรองรับระบบ Zoom Meeting

แผนผังห้อง


ห้องกิตติ ลิ่มอภิชาต

ขนาด 60 ที่นั่ง จอฉายขนาด 150 นิ้ว ระบบแสง เสียง โสตทัศนูปกรณ์พร้อม

ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 14

ขนาด 180 ที่นั่ง จอฉายขนาด 8X3 เมตร ระบบแสง เสียง โสตทัศนูปกรณ์พร้อมรองรับระบบ Zoom Meeting
มีห้องจัดเลี้ยง อำนวยความสะดวก
ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 12/1

ขนาด 80 ที่นั่ง จอฉายขนาด 180 นิ้ว ระบบแสง เสียง โสตทัศนูปกรณ์พร้อม

ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 12/2

ขนาด 10-15 ที่นั่ง จอ Interactive ขนาด 65 นิ้ว 3 ชุด สามารถแยกห้องย่อยได้ 3 ห้อง ระบบแสง เสียง โสตทัศนูปกรณ์พร้อม